Kaikki hyvin

Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Kiitos. Kiitos rukousavusta.