Johdata

Herra Jeesus, anna minulle merkki. Näytä se ovi, josta Sinä tahdot minun kulkevan. Herra johdata minut. Amen