Jeesus siunaa

Tätä Suomen maata! Taivaallinen Isä anna enkelvartiot! Herra armahda meitä!