Jeesus kosketa

Ystäväni iskiashermo pinteessä! Polvi jäykkänä.