Jeesus, johdata

Auta, että aamun palaverissa tulee esiin kaikki tarpeellinen. Siunaa kaikkia osapuolia. Neuvo tekemään oikeat johtopäätökset.