Jeesus auta nuoria

Jeesuksen nimessä ole nuorten tukena ja turvana. Jeesuksen nimessä auta nuoria juhlinnassa ja että oppisivat käyttämään alkoholia kohtuudella. Amen.