Jeesus auta lastani!

Valtava huoli aikuisen lapsen terveydestä.