Jeesus auta ja armahda

Ahdistaa. Jeesuksen haavahoitoa ja veren suojaa
Jeesus auta. Kiitos Jeesus