Jeesus auta

että nuoren koulunkäynti onnistuisi ja hän uudistuisi uskossaan