Jeesus auta!

Murhetta sairaudesta, Jeesus paranna!