Jeesus armahda ja auta

Suuri huoli aikuisen lapsen terveydestä. Rukoilisitteko.