Jeesus

paranna tämä tauti. Anna terveyttä. Tapahtukoon Isän tahto. Aamen.