Ironia

#ehtoolliskysymykseen selventävä vastaus Jeesus