Huominen

Herra minua ahdistaa ja jännittää Jeesus sinä voit sen ottaa pois. Siunaa huominen. Herra anna vastaus ja lohduta ja rohkaise. Anna synnit anteeksi. Aamen