Huomenna palaveri

Jumala, Taivaallinen Isä, johdata ja auta rstkaisuihin, että tshtosi saisi tapahtua!