Huolissaan

Pyydän rukousta, jotta seurakuntien johtajuus ja työilmapiiri paranisivat ja asioille aletaan tekemään jotain ja halutaan kehittyä työyhteisöinä.