Hoitopaikka

Toimintakyky ja muistitoiminnat eivät riitä kotona asumiseen.Lisäksi alkoholiongelma.Jeesus,auta ja johdata,Anna ymmärrystä asioista päättäville,että hoitopaikka löytyisi.