Henkinen sairaus

Vointini on ollut viime päivinä epävakaata henkisestä sairaudestani johtuen. Pyydetään, että Jumala voisi auttaa, ja että jaksaisin hakea apua ammattiauttajilta, jos sitä tarvitsen. #