Hengellinen kasvu

Kiitos terveydestä ja työstä. Rukoillaan hengellisen kasvun jatkumisen puolesta.