Esirukousta

Pyydän esirukousta: Pyydän että Herra johdattaisi elämääni uskovia ystäviä ja puolison. Että Herra parantaisi vaikean unettomuuteni ja palauttaisi voimani. Pyydän siunausta ja hyvää terveyttä läheisilleni, ja että myös he löytäisivät uskon elämäänsä. Jeesuksen Kristuksen nimessä Amen🙏