Esirukouspyyntö

Esirukousta, että pojalle löytyisi uskovia ystäviä.