Esikoiseni

Vapahtajamme, suo eläväksi tekevä usko ja Pyhä Henki, herätä kasteensa armo eläväksi!