Auta Jeesus vaihtoehtohoidoissa

Rakas Jeesus, kiitos kaikesta tuesta, jota tähän saakka olen saanut Sinulta. Kuulin yhdeltä homeopatia hoitajalta, että hän on saanut kuulonalenemaan hoidettua homeopatia hoidoilla. Rakas Taivaan Isä, siunaa poikamme hoitoa hänen hoidossaan oikeaa sisäkorvaa, koska koululääketiede ei pysty korjaamaan sitä. Kiitos kaikista rukouksistanne tämän asian suhteen. Taivaan Isän käsiin jätän tämän asian. Aamen.