Auta jaksamaan

Rakas Jeesus auta poikaani jaksamaan työt ja opiskelun
loppuunsaattaminen. Anna voimia ja terveyttä. Auta naapuriani jaksamaan monien sairauksiensa kanssa ja tuo helpotusta kipuihin ja oireisiin. Auta puolisoaan jaksamaan myös.