Astia

rukous,että Jumalan viisaus juurtuisi meihin.Mitä vanhemmaksi tulee,sitä vähemmän tuntuu tietävän mistään mitään.Ehkä siunaus!Jeesuksen Kristuksen nimeen.Aamen