Arki

Herra ohjaa tässä suuressa työmäärässä. Anna rauhasi.