Apua anova

Siunaa tätä päivää ja palaveria.Ohjaa löytämään oikeat ratkaisut. Auta ettemme joutuisi ottamaan lisää velkaa. Kiitos että kuulet rukouksemme.