Aivotoiminta

Rukouspyyntö, että aivotoiminta paranisi ja pelkotilat väistyisi.