Aikuiset pojat

Herra, siunaa poikiani ja pelasta heidät. Ilmesty heille rakkaudessasi.