Ahdistus

Auta hyvä Jumala meitä selviytymään miehen tekemistä veloista.