Ahdistunut sisin

Pyydän esirukousta.Vain Jumala tietää mitä tarvitsen.