Ahdistukset

Jeesus tulisi läheisemmäksi ja veisi ahdistukset pois.Jeesus järjestäisi mielekästä tekemistä,enkä joutuisi liikaa olemaan yksin