Yksinolemisen fobia

Mielekkään tekemisen ja merkityksen puute