Työpaikkakiusaaminen

Siinä mallissa kiusataan, että kiusatut itsemurha-aikeissa. Herra armahda. Herra anna johtoportaalle viisautta nähdä missä mennään!