Sukulaiset vieraaksi

Jumalan apua ja viisautta ensi viikon sukulaisten vierailuun. Vaikeat asiat ovat aiheuttaneet jännityksiä ihmissuhteissa. Herra auttakoon, että ongelmat selvitettäisiin, pystyttäisiin antamaan anteeksi ja välit saataisiin kuntoon.