Siunausta perheelle

Johdata Jumala tyttäreni perheen asunnon myyntiä. Rukoillaan heille Pyhän Jumalan viisautta kaikkiin tärkeisiin asiohin erityisesti tyttärelleni Pyhän Hengen läsnäoloa, rauhaa ja voimmia hänen asiohin.