Siunausta päivään

Rakas Jeesus, anna viisautta ja voimia tähän päivään. Siunaa ja varjele. Aamen