Sietämätön yksinolemisen fobia

Täysin hallitsematon ahdinko, pyydän helpotusta tähän elämää haittaavan ongelmaan