Remontti

Rakas Jeesus, anna vielä voimia remontin loppuunsaattamiseen.