Puolesta

Antero rukouksiin, johdata oikeeseen suuntaan.