Pitkäperjantai

Jumala auta minua, yksinäisyys ja tyhjyys sydämessä vaivaa. Auta