Pikainen apu

Tilanne kriisiytynyt. Lapsenlapsen ja vanhempien tilanteen puolesta pyydän esirukousta. Kiitos kun rukoilette!