Pelasta

Siunaa poikiani ja pelasta heidät. Pidä huolta ja ilmesty heille rakkaudessasi.