Päivään, läheisille, rukoilijoille, Jeesuksen läsnäolo

Ef.1:2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!