Kriittinen suhde

Esirukouspyyntö kahden henkilön puolesta:pelkoja,ahdistusta,kaunaa ja epäluottamusta paljon.Herra,armahda!Auta!