Jeesus siunaa lastani

Pyydän rukousta: Jumala, ympäröi lapseni hyvyydelläsi ja rakkaudellasi. Ravitse häntä armollasi että hän saisi iloita elämänsä päivistä.