Järjettömyys

#Jeesus Helsingin seudulla on vallalla pyörätuikun puute,eikä asia tule muuttumaan.Mahdottoman edessä on nöyryttävä ja siksi pyydän apuasi Jeesus!