Isä,

Paino ja kunto kohdilleen, Jeesuksen nimessä! Amen