Huominen

Huominen työpäivä ja kohtaamiset siellä. Vaikuta ja johdata viisaudellasi. Siunaa ja varjele pahalta. Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.