Herra johdata

Herra Jeesus johdata minua. Armahda, ota Jeesus minua kädestä, vie työhösi. Pelasta vaimoni Pyhä Jumala, sitä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen